Generera en aktiveringsnyckel för att uppgradera ActivInspire

Steg 1

Steg 2

Ange information

Ange ditt serienummer för maskinvaran.

Obs! En ActivInspire-aktiveringsnyckel kan genereras per maskinvaru serienummer.