Aktivizācijas atslēgas ģenerēšana, lai jauninātu ActivInspire

Darbība 1

Darbība 2

Ievadiet papildinformāciju

Lūdzu, ievadiet savas aparatūras sērijas numuru.

Piezīme: Vienam aparatūras sērijas numuram var ģenerēt vienu ActivInspire aktivizācijas atslēgu.