צור 'מפתח הפעלה' כדי לשדרג את ActivInspire

שלב 1

שלב 2

הזן פרטים

הזן את המספר הסידורי של החומרה שלך ללא רווחים או מקפים.

הערה: ניתן ליצור 'מפתח הפעלה' אחד של ActivInspire עבור כל מספר סידורי של החומרה.