Xera unha clave de activación para actualizar ActivInspire

Paso 1

Paso 2

Inserir información

Compracer introducir o voso número de serial do hardware.

Nota: Pode xerarse unha clave de activación de ActivInspire por cada número de serie da ferramenta.