Gintear Eochair Ghníomhachtúcháin le ActivInspire a úasghrádú

Céim 1

Céim 2

Cuir mionsonraí isteach

Cuir isteach do shraithuimhir crua-earraí.

Nóta: D'fhéadfaí Eochair Ghníomhachtúcháin ActivInspire amháin a ghiniúint in aghaidh gach sraithuimhir earraí crua.