Genera una clau d'activació per actualitzar l'ActivInspire

Pas 1

Pas 2

Introduïu les vostres dades

Introduïu el vostre número de sèrie del maquinari.

Nota: Es pot generar una clau d'activació de l'ActivInspire per número de sèrie del maquinari.