Yêu cầu hệ thống

Yêu Cầu Hệ Điều Hành

Windows 7 SP1 (32 & 64-bit)

Windows 8 (32 & 64-bit)

Windows 10 (32 & 64-bit)

Yêu Cầu Hệ Điều Hành

Mac OS 10.7 - 10.11

Mac OS 10.12.1 (hoặc phiên bản mới hơn)

Yêu Cầu Hệ Điều Hành

Ubuntu 12.04 (32-bit)

Thông Số Khuyên Dùng Đối Với Máy Tính Cá Nhân

Bộ xử lý 2.0 GHz Intel Core 2 Duo hoặc nhanh hơn để xem video chất lượng HD

Cần có 1 GB RAM để phát video chất lượng HD

Độ phân giải 1024 x 768

1,5 GB dung lượng đĩa trống

Java 7

Adobe Flash 17

Thông Số Khuyên Dùng Đối Với Mac

2.0 GHz Intel Core 2 Duo

2Gb RAM

Độ phân giải 1024 x 768

3,0 GB dung lượng đĩa trống

Java 7

Adobe Flash 17

Thông Số Khuyên Dùng Đối Với Linux

Bộ xử lý 2.0 GHz hoặc nhanh hơn để xem video chất lượng HD

Cần có 1 GB RAM để phát video chất lượng HD

Độ phân giải 1024 x 768

1,5 GB dung lượng đĩa trống

Java 7

Adobe Flash 17

Thông Số Tối Thiểu Đối Với Máy Tính Cá Nhân

Pentium 4 – 1 GHz

512 MB RAM

Độ phân giải 1024 x 768

1,5 GB dung lượng đĩa trống

Java 6

Adobe Flash 11

Thông Số Tối Thiểu Đối Với Mac

Bộ Xử Lý Intel (Universal Binary)

1 GB RAM

Độ phân giải 1024 x 768

3,0 GB dung lượng đĩa trống

Java 6

Adobe Flash 11

Thông Số Tối Thiểu Đối Với Linux

Bộ xử lý 1 GHz

512 MB RAM

Độ phân giải 1024 x 768

1,5 GB dung lượng đĩa trống

Java 6

Adobe Flash 11

Thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối