Wymagania Systemowe

Wymagania dotycz'ce systemów operacyjnych

Windows 7 SP1 (32 & 64-bit)

Windows 8 (32 & 64-bit)

Windows 10 (32 & 64-bit)

Wymagania dotycz'ce systemów operacyjnych

Mac OS 10.7 - 10.11

Mac OS 10.12.1 (lub nowszej)

Wymagania dotycz'ce systemów operacyjnych

Ubuntu 12.04 (32-bit)

Zalecana specyfikacja komputera PC

Procesor Intel Core 2 Duo o szybkoœci co najmniej 2 GHz do odtwarzania obrazów wideo o wysokiej rozdzielczoœci (HD)

1 GB pamiêci RAM potrzebne do odtwarzania obrazów wideo o wysokiej rozdzielczoœci (HD)

RozdzielczoϾ 1024 x 768

1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Java 7

Adobe Flash 17

Zalecana specyfikacja komputera Mac

Procesor Intel Core 2 Duo o szybkoœci 2 GHz

512 MB pamiêci RAM

RozdzielczoϾ 1024 x 768

3 GB wolnego miejsca na dysku

Java 7

Adobe Flash 17

Zalecana specyfikacja komputera z systemem Linux

Procesor o szybkoœci co najmniej 2 GHz do odtwarzania obrazów wideo o wysokiej rozdzielczoœci (HD)

1 GB pamiêci RAM potrzebne do odtwarzania obrazów wideo o wysokiej rozdzielczoœci (HD)

RozdzielczoϾ 1024 x 768

1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Java 7

Adobe Flash 17

Minimalna specyfikacja komputera PC

Pentium 4 - 1 GHz

512 MB pamiêci RAM

RozdzielczoϾ 1024 x 768

1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Java 6

Adobe Flash 11

Minimalna specyfikacja komputera Mac

Procesory Intel (Universal Binary)

512 MB pamiêci RAM

RozdzielczoϾ 1024 x 768

3 GB wolnego miejsca na dysku

Java 6

Adobe Flash 11

Minimalna specyfikacja komputera Linux

Procesor o szybkoœci 1 GHz

512 MB pamiêci RAM

RozdzielczoϾ 1024 x 768

1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Java 6

Adobe Flash 11

Umowa licencyjna użytkownika